Tüm kamera kapatıcılarda RAHATOL koduyla %20 İndirim | 750 TL ve üzeri siparişlerde ücretsiz kargo

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır. 

A.‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)

funsylab.com alışveriş sitesinden alışveriş gerçekleştiren kişi.

B.‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)

Funsylab.com

E-posta: bilgi@funsylab.com 

funsylab.com 

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

Madde 2: KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI`nın SATICI`ya ait https://funsylab.com internet sitesinden ürün/ürünleri satın alması, ödeme ve teslimat şekli, cayma hakkı ve tarafların hak ve yükümlülükleri hakkındadır. ALICI, Satın almış olduğu ürünün/ürünlerin özelliklerini, satış fiyatını, ödeme ve teslimat şeklini, cayma hakkını vs. hususlarda bilgi sahibi olduğunu ve internet ortamında sözleşmeyi okuyup kabul ettiğini ve sipariş verdiğini bilgisayar yazılımının İş bu sözleşmenin ALICI tarafından teyid edilmeksizin ürün siparişinin mümkün olmadığını ALICI kabul ve beyan eder.

Madde 3: ÜRÜNÜN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Ürün, ALICI`nın teslimini talep etmiş olduğu adrese kargo şirketi vasıtası ile teslim edilecektir.

Madde 4: TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Ürünün ilk teslimat masrafları ALICI’ya aittir. SATICI, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların veya kimi kampanyalarda teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI tarafından karşılanır. Mal/hizmet teslimatı kargo firmalarınca yapılmaktadır.

Teslim anında ALICI`nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI`nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICIya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICIya aittir. ALICI tarafından talep edilen malzemenin stoklarda tükenmesi durumunda, ürün bedelinin iade edilmesi için en geç 3 (üç) iş günü içerisinde, ALICI’nın ödeme yaptığı yöntem ile iade talimatı verilir. Özel üretim ürünlerin üretim aşaması, sipariş tarihinden sonra 14 (ondört) güne kadar sürebilmektedir. Siparişler üretimi takip eden 3 (üç) gün, en geç 15 (onbeş) gün içinde Türkiye içi ALICI veya gösterdiği adrese gönderilmek üzere kargoya ALICI adına teslim edilir. Özel üretim olmayan ürünler, siparişi takiben 3 (üç) gün, en geç 15 (onbeş) gün içinde Türkiye içi ALICI veya gösterdiği adrese gönderilmek üzere kargoya ALICI adına teslim edilir. SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI`ya bildirmekle yükümlüdür. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ALICI tarafından ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Madde 5: KİŞİYE ÖZEL HAZIRLANAN SİPARİŞLER

Kişiye özel hazırlanan siparişlerin ödemeleri önceden yapılmalıdır. Siparişler 21 gün içerisinde tamamlanıp, teslim edilir. Kişiye özel hazırlanan siparişlerde kesinlikle iade ve değişim yapılmaz.

Madde 6: ALICININ TAAHHÜTLERİ

ALICI, paketleri teslim alınca firma yetkilisi önünde açıp kontrol etmek ve eğer üründe herhangi bir kusur mevcut ise kargo firmasına tutanak tutturarak ürünü teslim almamak ile yükümlüdür. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağı ALICI’da kalan kopyasıyla birlikte 3 gün içerisinde SATICI’ya bildirilmelidir. SATICI, en kısa sürede yeni ve sağlıklı bir teslimatın gerçekleşmesini sağlayacaktır. Teslim alınan ve tutanak tutulmayan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu ALICI tarafından kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalıdır, fatura iade edilmelidir. Fatura aslı gönderilmezse ALICIya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürün teslimat bedeli SATICI tarafından karşılanır. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICInın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICIya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (üç) gün içinde SATICIya göndermekle yükümlüdür. ALICI, gösterdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, ALICIya yapılmış teslimat sayılacağını şimdiden kabul eder.

Madde 7: SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

SATICI, sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün, ALICIdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. SATICI ürünün tesliminin imkansızlaştığını düşünüyorsa, ALICIya, ALICI’nın SATICI’ya bildirdiği telefon veya e-mail adresi aracılığıyla bildirir. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI`nın siparişi iptal etmesi halinde ALICI tarafından ödenen bedel 15(on beş) gün içinde iade edilir.

Madde 8: SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Ürünün cinsi ve türü, miktarı, modeli, rengi ve tüm vergiler dahil satış Bedeli https://funsylab.com internet sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

Madde 9: ÜRÜNÜN PEŞİN FİYATI

Ürünün peşin fiyatı fatura içeriğinde mevcuttur.

Madde 10: VADELİ FİYAT

Ürünün satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı, vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, bankalar tarafından belirlenmekte ve kredi kartı bilgileri girilirken iPara ödeme modülü üzerinde müşteriye bildirilmektedir.

Madde 11: FAİZ

ALICI, ürünü alırken kullandığı ve çalıştığı bankaya karşı 12. madde hükmünce sorumludur.

Madde 12: PEŞİNAT TUTARI

Ürünün peşinat tutarı, fatura içeriğinde mevcuttur.

Madde 13: ÖDEME PLANI

Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

Madde 14: CAYMA HAKKI

ALICI, işbu sözleşme konusu ürünü; ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişiye / kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin işbu Sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. ALICI'nın, cayma hakkını kullanabilmesi için, bu süre içinde SATICI/Sağlayıcı'ya bildirimde bulunması şarttır. 

ALICI'nın cayma hakkını kullanması hâlinde SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür. ALICI ise cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on (10) gün içerisinde malı SATICIya veya yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır.

ALICI, cayma hakkının hukuka uygun olarak kullanıldığı durumlarda iade işlemini gerçekleştirirken SATICI tarafından kendisine bildirilen taşıyıcıyı tercih edecektir. ALICI'ya iade için herhangi bir taşıyıcı bilgisinin sunulmadığı veya adresinde söz konusu taşıyıcının şubesinin bulunmadığı haller dahil olmak üzere SATICI, ALICI'dan hangi ad altında olursa olsun iade masrafı talep edemez. SATICI ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen ürünü ALICI'dan almakla yükümlüdür.

ALICI tarafından sipariş edilmeyen malın teslimi veya hizmetin sunulması durumunda, ürünün kullanılması veya hizmetin tüketilmesine ilişkin durumlar saklı kalmak kaydıyla, SATICI, ALICI'ya karşı herhangi bir talepte bulunamaz.

Madde 15: CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Taraflar, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği md. 15/1 uyarınca cayma hakkını aşağıdaki hallerde kullanamayacağını kabul etmiştir:

1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,

2. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar,

3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar,

4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar,

5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,

6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri,

7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar,

8. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin hizmetler,

9. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar,

10. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler.

Madde 16: TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICInın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

Madde 17: YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın ve SATICInın Yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri, Tüketici Mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

Madde 18: YÜRÜRLÜK

İş bu sözleşme https://funsylab.com web sitesinde satılan ürünün sözleşmesinin imzalanması ve kredi kartı, havale/eft yahut kapıda ödeme ile ödemenin yapılması tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Sale

Unavailable

Sold Out